KONTRAKTS- OG AVTALERETT

Kontrakter og avtaler er sentralt i både dagligliv og forretningsliv. Legal24 har lang erfaring med tung kontraktsrett innen en rekke forskjellige rettsområder. Ta kontakt for profesjonell utarbeidelse av avtalene som er viktige for deg eller ditt firma. Vi har også lang erfaring med bistand i kontraktsmøter, kontraktsforhandlinger etc.

ARBEIDSRETT

Legal24 kan bistå innenfor de fleste områder innen arbeidsretten, og kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere. Legal24 er opptatt av å komme frem til gode løsninger som demper konfliktnivået. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser.

HÅNDVERKERTJENESTER

Håndverktjenesteloven gjelder for avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Legal24 har god erfaring og innsikt i regelverket knyttet til håndverktjenester og har kompetansen til å bistå deg i din sak. Har håndverker utført et dårlig arbeid eller har ikke arbeidet blitt ferdigstilt? Legal24 kan bistå med rådgivning, forhandlinger og ved rettslige prosesser.