FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom, eller ulike tvister knyttet til en eksisterende eiendom. Legal24 har lang erfaring med de fleste slags tvister rundt fast eiendom, både for privatpersoner og bedrifter. Hos oss får du spisskompetanse og tett oppfølging av din sak. Vi har også jevnlig saker for domstolene.

KJØPSRETT

Legal24 har god erfaring med kjøp og salg og kan bistå ved tvister knyttet til kjøpsforhold mellom både private, næringsdrivende og ved forbrukerkjøp. Ikke sjeldent oppdager kjøper at kjøpegjenstanden har feil eller mangler. Er man selger av gjenstanden vil man ofte oppleve at kjøper fremsetter krav om prisavslag, heving eller erstatning som følge av disse manglene. Vi kan bistå både deg som kjøper og selger med rådgivning, utenrettslig tvisteløsning eller domstolsbehandling.

KJØP OG SALG AV BOLIG

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom. Legal24 har lang erfaring med de fleste typer tvister knyttet til fast eiendom. Har du oppdaget feil og mangler ved din bolig eller har kjøper fremsatt en reklamasjon etter salg av din bolig? Vi har den spisskompetansen som trengs for å bistå deg i prosessen og vi har god erfaring med å bistå både kjøper og selger i slike konflikter. Hos oss får du en tett oppfølging av din sak og vi kan bistå deg i hele prosessen, også i en eventuell sak for retten.

BUSTADOPPFØRING OG ENTREPRISE

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom en entreprenør (utbygger) og en privatperson om oppføring av ny bolig. Legal24 har særlig kompetanse innenfor dette fagfeltet og har den nødvendige kunnskapen og erfaringen som trengs til å bistå deg som privatperson i slike forhold. Er det utført mangelfullt arbeid eller er arbeidet forsinket kan det være at du har et krav mot selger. Legal24 kan bistå deg ved vurderingen av din sak og eventuelt fremme et krav mot entreprenøren på dine vegne. Vi kan også bistå i øvrige entrepriseforhold mellom entreprenør og privatperson.