Vi bistår med rådgivning og rettslige løsninger innen familie og arv

FAMILIERETT

Skilsmisse og samlivsbrudd kan skje i minnelighet eller bli svært konfliktfylt. I begge tilfeller er det viktig med profesjonell bistand. Vi hjelper til med å fordele eiendeler og formue i henhold til gjeldende regler, og setter opp skifteavtaler som både regulerer og løser problemer, samt søker å forhindre fremtidige konflikter. Vi bistår både ektefeller og samboere i disse sakene.

ARVERETT

Arveoppgjør er gjerne knyttet opp mot både store verdier og mye følelser. Det er derfor viktig at slike saker behandles på en ordentlig måte. Vi legger stor vekt på å behandle slike saker raskt og effektivt, og har også den nødvendige kunnskap og erfaring for å kunne gjøre dette. Ved et arveoppgjør er det ofte mange involverte parter og Legal24 legger vekt på å komme tidlig inn i prosessen for bidra til å skape trygghet og forhindre konflikter.

BARN OG SAMVÆR

Ved foreldrekonflikter knyttet til barn og samvær, er det gjerne mye følelser involvert. Vi legger derfor stor vekt på at slike saker skal behandles på en ordentlig måte og legge et godt grunnlag for å forhindre ytterligere konflikt. Vi har den nødvendig kompetansen og erfaringen til å behandle slik saker på en hensiktsmessig og god måte slik at de involverte partene kan føle seg trygge og at barnets beste bli ivaretatt.