Bistand og vurdering av rettslige mangler ved kjøp av eiendom

Legal24 Advokatfirma er et uavhengig advokatfirma som bistår kjøpere under dekning av Boligkjøperforsikring.

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning og tvister ved kjøp av bolig.

Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpforsikring som dekker juridisk bistand (advokathjelp) i reklamasjonssaker etter avhendingsloven mot selger. Alle nødvendige kostnader vedrørende sakshåndteringen er dekket, herunder advokatutgifter, nødvendige takstkostnader, rettsgebyr og eventuelt idømte sakskostnader. Kostnader for reparasjon av skaden vil ikke dekkes av forsikringen. Konstateres det en rettslig mangel i henhold til loven, vil slike kostnader dekkes av selger og selgers forsikringsselskap.

For melde inn din sak til oss, klikk her.

 

Forsikringen tegnes senest ved kontraktsignering hos megler.
Ytterligere spørsmål om tegning av forsikringen bes rettes til Söderberg & Partners eller til IF som er distribusjonsleddet til denne forsikringen.