Legal24 Advokatfirma er et uavhengig advokatfirma som bistår kjøpere under dekning av Boligkjøperforsikring.  Våre advokater har lang erfaring med rådgivning og tvister ved kjøp av bolig.

Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpforsikring som dekker juridisk bistand (advokathjelp) i reklamasjonssaker etter avhendingsloven mot selger. Alle nødvendige kostnader vedrørende sakshåndteringen er dekket, herunder advokatutgifter, nødvendige takstkostnader, rettsgebyr og eventuelt idømte sakskostnader. Kostnader for reparasjon av skaden vil ikke dekkes av forsikringen. Konstateres det en rettslig mangel i henhold til loven, vil slike kostnader dekkes av selger og selgers forsikringsselskap.

Spørsmål om tegning av forsikringen bes rettes til Söderberg & Partners som er distribusjonsleddet til denne forsikringen.