Advokat

Telefon:
21 41 59 02
Epostadresse:
thomas@legal24.no

Cand jur ved Universitetet i Oslo, 2001

Thomas har lang erfaring med bistand innen fast eiendoms rettsforhold, samt kontraktsrett. Thomas har meglerbevilling og kan foreta eiendomsoverdragelser og ta megleroppdrag.

Bakgrunn
– Daglig og faglig leder for to meglerforetak med hovedvekt på salg av bolig, prosjekt og næringseiendom
– Egen praktiserende advokat innen fagområdene fast eiendom, pengekrav, kontrakter og prosedyre, 2005-2010
– Namsfullmektig ved Oslo byfogdembete med spesialområde innen tvangsfullbyrdelse av pengekrav, 2002-2005