Advokat/Styrets leder/Fagsjef

Telefon:
21 51 98 35
Epostadresse:
marianne@legal24.no

Juridisk embetseksamen UiO, 1999
Godkjent advokatmekler

Marianne er fagansvarlig innen fast eiendoms rettsforhold og bistår privatpersoner og bedrifter innen kjøp- og salg av bolig, forsikringsrett, erstatningsrett og kontraktsrett.

Bakrgunn
– Advokat og fagsjef Protector Forsikring ASA
– Advokat i Hersløv, Bull & Co
– Medlem av Finansklagenemnda Eierskifte