Advokatfullmektig

Telefon:
21 41 59 05
Epostadresse:
barbro@legal24.no

Master i rettsvitenskap ved Juridiske fakultet Norges Arktiske Universitet 2009-2014/15.

Barbro bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold, samt kontrakts og- husleierett. Hun har også erfaring innen erstatningsrett og trygderett.

Bakgrunn
– Musikkartistutvikling 2011/12 (Norges Arktiske Universitet)
– Jusshjelpa i Nord- Norge 2012-2013
– Gatejuristen i Tromsø 2013-2014
– Gatejuristen i Oslo 2016-2017