Mange henvender seg til oss vedrørende uenigheter de har med en håndverker. Et eksempel på dette var en henvendelse vedrørende en klient som mente fakturaen han hadde fått fra sin håndverker var for høy.

Hvis det ikke er inngått en avtale om pris på arbeidet skal prisen regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester. For det tilfelle at det ikke finnes noen slik pris, skal prisen fastsettes ut i fra hva som er rimelig.

I denne konkrete saken var det innhentet vurderinger på samme arbeidet fra andre håndverkere etter mottakelsen av fakturaen. Vi tok kontakt med motparten i saken og fikk motparten med på å redusere fakturaen med 1/3 av den totale prisen.

Det er viktig å være klar over at selv om det ikke er inngått en avtale om pris, er det ikke slik at håndverkeren kan velge den prisen han selv vil. Hvis det skulle oppstå uenigheter med din håndverker, om prisen eller andre forhold, anbefaler vi å ta kontakt med oss for rådgivning.