Vi får ofte inn henvendelser fra samboere som ønsker å tilgodese hverandre i testament. Det er da viktig å kontakte oss for rådgivning for å få informasjon om regelverket og om hvordan dette best kan gjøres i ditt tilfelle.

Utgangspunktet i dag er at samboere ikke har noen arverett etter hverandre. Denne regelen har imidlertid unntak. Hvis du har, har hatt eller venter barn med avdøde har du rett til en arv tilsvarende fire ganger grunnbeløpet i folketrygden, dette tilsvarer i dag NOK 353 480,-.

Denne arveretten gjelder foran avdødes barn. Den samme arveretten vil også den som var samboer med avdøde de siste fem årene før dødsfallet ha, hvis dette blir fastsatt i testament.

Den som har, har hatt eller venter barn med avdøde har videre en rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som tjente til samboernes felles bruk. Uskifte innebærer enkelt sagt, at gjenlevende samboer kan råde over disse eiendelene frem til sin død eller til en begivenhet som innebærer at uskifteboet må skiftes, for eksempel ved inngåelse av nytt ekteskap eller samboerskap. Reglene om uskifte er kompliserte og vi bør kontaktes hvis du har spørsmål vedrørende regelverket.