Vi får ofte inn henvendelser vedrørende skifteoppgjør etter ekteskapsbrudd. Det vil lønne seg å ta kontakt for juridisk bistand i slike saker, særlig hvis motparten er bistått av advokat.

Hvis man godtar en skifteavtale innledningsvis uten å ha rådført seg med advokat, kan man risikere å inngå en ufordelaktig avtale som er vanskelig å få endret.

Vi fikk inn en henvendelse fra en som var havnet i en slik situasjon. Det var stor splid mellom partene og vår klient hadde mottatt et forslag til skifteavtale, hvor han skulle overta alle eiendeler mot å betale motparten et vederlag. Det første som gjøres i en slik sak er å få en oversikt over de faktiske forhold, nærmere bestemt partenes verdier, eiendeler og gjeld. Etter å ha vurdert de faktiske forholdene opp mot det gjeldene regelverk fant vi at forslaget til skifteavtale ikke kunne godtas av vår klient. Etter forhandlinger med motparten klarte vi å redusere vederlagskravet med nesten 40%.

Dette viser at godt advokatarbeid sammen med løsningsorienterte klienter kan gi gode og raske resultater selv i kompliserte saker.