Barbro Paulsen

Project Brief

Barbro Paulsen  ·  Advokatfullmektig

Telefon: +47 21 41 59 05
Epost: barbro@legal24.no

Utdanning:

– Juridiske fakultet Norges Arktiske Universitet 2009-2014/15
Skrev master i straffeprosess om varetektsinstituttet

 

 

Spesialområder:

– Sosial, -gjeld og fengselsrett
– Kontrakts og- husleieret
– Erstatnings og -trygderett
– Boligrett

 

Erfaring:

– Musikkartistutvikling 2011/12 (Norges Arktiske Universitet)
– Jusshjelpa i Nord- Norge 2012-2013
– Gatejuristen i Tromsø 2013-2014
– Gatejuristen i Oslo 2016-2017