Caroline Kjennerud

Project Brief

Caroline Kjennerud  ·  Advokatfullmektig

Telefon: +47 21 51 98 37
Epost: caroline@legal24.no

Utdanning:

– Master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, 2015

 

Spesialområder:

  • Familie- og arverett
  • Barnefordeling
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Kontraktsrett, herunder kjøp av varer og tjenester

 

Erfaring:

– Saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner, 2012