Thomas Fritzon

Project Brief

Thomas Fritzon  ·  Advokat

Telefon: +47 21 41 59 02

Epost: thomas@legal24.no

Utdanning:

2001 Cand jur ved UIO

 

Erfaring:

Daglig og faglig leder for to meglerforetak med hovedvekt på salg av bolig, prosjekt og næringseiendom

2005-2010 Egen praktiserende advokat innen fagområdene fast eiendom, pengekrav, kontrakter og prosedyre

2002-2005 Namsfullmektig ved Oslo byfogdembete med spesialområde innen tvangsfullbyrdelse av pengekrav