Marianne Langrind Kvanvik

Project Brief

Marianne Langrind Kvanvik ·  Partner/Advokat/Fagsjef

Telefon: +47 21 51 98 35
Mobil: +47 997 38 662
Epost: marianne@legal24.no

Generelt

– Juridisk embetseksamen UiO vår 1999
– Grunn- og mellomfag offentlig rett UiO 1993
– Advokatbevilling fra 2001
– Godkjent advokatmekler

 

Spesialområder

– Fast eiendoms rettsforhold
– Forsikringsrett
– Erstatningsrett
– Kontraktsrett
– Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

 

Erfaring

– Advokat og fagsjef Protector Forsikring ASA
– Advokat i Hersløv, Bull & Co
– Medlem av Finansklagenemnda Eierskifte
– Diverse styreverv