Julie Gjems Løitegaard

Project Brief

permisjon

Julie Gjems Løitegaard  ·  Advokat

Telefon: +47 21 51 90 42

Epost: julie@legal24.no

Utdanning:

Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo 2012

Masteroppgave: «Petroleumskontrakter NF 07 i lys av den alminnelige lojalitetsplikten»

Spesialområder:

  • Kontraktsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Entreprise og oppføring av ny bolig
  • Arbeidsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre

 

Erfaring:

Førstekonsulent i Arbeidsdepartementet 2013-2014

Advokatfullmektig advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA 2014-2016