• Vår filosofi er å ivareta klientenes interesser på best mulig måte med riktige råd til riktig pris

    Vår filosofi er å ivareta klientenes interesser på best mulig måte med riktige råd til riktig pris
  • Med vår spesialkompetanse oppnår vi de beste løsninger for våre klienter

    Med vår spesialkompetanse oppnår vi de beste løsninger for våre klienter

Medarbeidere

Nyheter

Delt bosted

En stadig større del av tvistene som verseres for domstolene er foreldretvister. Tvistene gjelder da normalt foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær. En stadig økende trend er at foreldrene avtaler delt…

Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom, eller ulike tvister knyttet til en eksisterende eiendom. Legal24 har lang erfaring med de fleste slags tvister rundt fast eiendom, både for privatpersoner og bedrifter. Hos oss får du spisskompetanse og tett oppfølging av din sak. Vi har også jevnlig saker for domstolene.

Familierett

Skilsmisse og samlivsbrudd kan skje i minnelighet eller bli svært konfliktfylt. I begge tilfeller er det viktig med profesjonell bistand. Legal24 hjelper til med å fordele eiendeler og formue i henhold til gjeldende regler, og setter opp skifteavtaler som både regulerer og løser problemer, samt søker å forhindre fremtidige konflikter. Legal24 bistår både ektefeller og samboere i disse sakene.

Arverett

Arveoppgjør er gjerne knyttet opp mot både store verdier og mye følelser. Det er derfor viktig at slike saker behandles på en ordentlig måte. Legal24 legger stor vekt på å behandle slike saker raskt og effektivt, og har også den nødvendige kunnskap og erfaring for å kunne gjøre dette. Ved et arveoppgjør er det ofte mange involverte parter og Legal24 legger vekt på å komme tidlig inn i prosessen for bidra til å skape trygghet og forhindre konflikter.

Barn og samvær

Ved foreldrekonflikter knyttet til barn og samvær, er det gjerne mye følelser involvert. Legal24 legger derfor stor vekt på at slike saker skal behandles på en ordentlig måte og legge et godt grunnlag for å forhindre ytterligere konflikt. Legal24 har den nødvendig kompetansen og erfaringen til å behandle slik saker på en hensiktsmessig og god måte slik at de involverte partene kan føle seg trygge og at barnets beste bli ivaretatt.

Kjøpsrett

Legal24 har god erfaring med kjøp og salg og kan bistå ved tvister knyttet til kjøpsforhold mellom både private, næringsdrivende og ved forbrukerkjøp. Ikke sjeldent oppdager kjøper at kjøpegjenstanden har feil eller mangler. Er man selger av gjenstanden vil man ofte oppleve at kjøper fremsetter krav om prisavslag, heving eller erstatning som følge av disse manglene. Vi kan bistå både deg som kjøper og selger med rådgivning, utenrettslig tvisteløsning eller domstolsbehandling.   

Kjøp og salg av bolig

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom. Legal24 har lang erfaring med de fleste typer tvister knyttet til fast eiendom. Har du oppdaget feil og mangler ved din bolig eller har kjøper fremsatt en reklamasjon etter salg av din bolig? Vi har den spisskompetansen som trengs for å bistå deg i prosessen og vi har god erfaring med å bistå både kjøper og selger i slike konflikter. Hos oss får du en tett oppfølging av din sak og vi kan bistå deg i hele prosessen, også i en eventuell sak for retten.

Opphavsrett og kjennetegnsrett

Legal24 kan bistå i de fleste opphavsrettslige spørsmål knyttet til alle former for åndsverk og de nærstående rettigheter. Herunder bistand ved forfølgning av produktetterligninger, piratkopiering og ulovlig parallellimporterte varer. Vi kan også bistå ved spørsmål om beskyttelse av design, domenenavn, varemerker og foretaksnavn. 

Bustadoppføring og Entreprise

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom en entreprenør (utbygger) og en privatperson om oppføring av ny bolig. Legal24 har særlig kompetanse innenfor dette fagfeltet og har den nødvendige kunnskapen og erfaringen som trengs til å bistå deg som privatperson i slike forhold. Er det utført mangelfullt arbeid eller er arbeidet forsinket kan det være at du har et krav mot selger. Legal24 kan bistå deg ved vurderingen av din sak og eventuelt fremme et krav mot entreprenøren på dine vegne. Vi kan også bistå i øvrige entrepriseforhold mellom entreprenør og privatperson.

Kontrakts- og Avtalerett

Kontrakter og avtaler er sentralt i både dagligliv og forretningsliv. Legal24 har lang erfaring med tung kontraktsrett innen en rekke forskjellige rettsområder. Ta kontakt for profesjonell utarbeidelse av avtalene som er viktige for deg eller ditt firma. Vi har også lang erfaring med bistand i kontraktsmøter, kontraktsforhandlinger etc.

Arbeidsrett

Legal24 kan bistå innenfor de fleste områder innen arbeidsretten, og kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere. Legal24 er opptatt av å komme frem til gode løsninger som demper konfliktnivået. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser.

Håndverkertjenester

Håndverktjenesteloven gjelder for avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Legal24 har god erfaring og innsikt i regelverket knyttet til håndverktjenester og har kompetansen til å bistå deg i din sak. Har håndverker utført et dårlig arbeid eller har ikke arbeidet blitt ferdigstilt? Legal24 kan bistå med rådgivning, forhandlinger og ved rettslige prosesser.

Vi er klare til å bistå deg!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Våre kunder

Vi bistår privatpersoner innen de fleste rettsområder. Vår ekspertise inkluderer fagfeltene fast eiendom, arv og skifte, familierett, avtalerett og kjøpsrett.

Våre Priser

I tillegg til rask levering og tilgjengelighet, er gode priser for våre kunder viktig.

Privatpersoner

Bistand for privatpersoner innen de alminnelige rettsområder: – Fra kr 1.600,- til 2.200,- pr. time eks. mva, avhengig av sakens kompleksitet og krav til spisskompetanse. – Vi har avtale med en del organisasjoner/samarbeidspartnere, som gir medlemmer av disse andre betingelser.

Advokatforsikring

En fornuftig måte å ha tilgang på advokat når du trenger det, er å tegne advokatforsikring. Dette tilbys normalt igjennom større sammenslutninger og organisasjoner og må være på tegnet før ditt juridiske behov oppstår. Om du har slik forsikring, er du veldig godt rustet i juridiske konflikter og har også tilgang til juridiske dokumenter og løpende rådgivning hver gang du måtte lure på noe av juridisk art. Om en slik forsikring kan være aktuelt for deg, ta kontakt med din organisasjon eller med oss for mer info!  

Rekruttering

 

 

Vi har for tiden ingen stillinger utlyst , men søker stadig etter nyutdannede og erfarne advokater.

Send oss gjerne en åpen søknad til post@legal24.no.

 

 

Lurer du på hvor du finner oss? Klikk for kart